POLİTİKALARIMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Küçüker Tekstil, üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye karşı oluşabilecek olumsuz etkileri önlemeye kararlıdır.
Bu kararlılık doğrultusunda;
Çevrenin korunmasını ve kirlenmesini önlemeye yönelik çalışmalar yapma,
Çevre ve çevre güvenliği konularında standart ve yasalara uyma,
Çevrenin korunmasını ve kirlenmesini önlemeye yönelik çalışmalar yapma,
Üretimde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanma,
Doğal kaynak ve enerji kullanımı konularında tasarrufa yönelik çalışmalar yapma,
Atıkların azaltılmasına ve geri kazanımına yönelik çalışmalar yapma,
Çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapma,
Küçüker Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Çevre Politikası’dır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin istek ve beklentilerine göre ürün ve hizmetlerimizi; KALİTELİ, EKONOMİK ve ZAMANINDA üretmek,
İşimizi ilk seferde doğru olarak yaparak verimliliğimizi artırmak,
Müşterilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte karşılıklı güvene dayalı çalışma ve iletişim ortamı yaratmak,
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulamak ve sürekli olarak geliştirmek
Toplam Kalite Yönetimi felsefesine uygun olarak iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak,
Faaliyetlerimizi sloganımız olan 5T’ye uygun olarak gerçekleştirmek,
5 T = Temizlik, Tertip, Tedbir, Tasarruf, Termin
Tüm faaliyetlerimizde sürekliliği hedefleyerek buna ulaşmamızı sağlayacak çalışmalar yapmak,
Küçüker Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kalite Politikası’dır.

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

Küçüker Tekstil ,tüm faaliyetlerinde BSCI COC’da  yer alan ve aşağıda belirtilen sosyal konulara uyumunu sağlayacak sistemin geliştirilmesi çalışmalarını yapmaya kararlıdır.
Bu kararlılık doğrultusunda ;
Yasa ve düzenlemelere uygun çalışma,
Çevre ve çevre güvenliği konularında standart ve yasalara uyma,
Zorla çalıştırma yasağına uyma,
Çocuk işçi çalıştırma yasağına uyma,
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenleme ve çalışmalar yapma,
Çalışma saatleri ve ücretlendirmeye ilişkin yasalara uyma,
Çalışanların sosyal özgürlüklerine saygı,
Ayrımcılığın önlenmesi,
Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili düzenleme ve çalışmalar yapma,
Küçüker Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Sosyal Uygunluk Politikası ‘dır.