İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE POLİTİKAMIZ

MİSYONUMUZ;

KÜÇÜKER; dürüst, kendisinden neler beklendiğini bilen, dinamik, çalışkan, kendini her zaman geliştirmek isteyen çalışanlarla ilerlemeyi kendisine ilke edinmiştir.

VİZYONUMUZ ;

Yönetim kalitesinde çıtayı hep daha yükseğe çekmeyi hedefleyen KÜÇÜKER, kurum içerisinde İnsan Kaynakları Yönetiminin önemine inanmakta ve İnsan Kaynakları yönetimi ile ilgili her türlü gelişmeye fırsat sağlamaktadır.
Bu kapsamda KÜÇÜKER İnsan Kaynakları Bölümünce şirket çalışanlarının sürekli gelişimine, farklı vizyon, beceri ve teknik bilgi kazanmalarına olanak sağlayan projeler geliştirilmektedir.

POLİTİKAMIZ ;

KÜÇÜKER, personelini, ilke olarak, “eğitimini yeni bitirmiş” “işe uygun adaylar” arasından “çağdaş seçme, teknik ve yöntemlerini uyguladıktan” sonra belirler ve işe alır.
KÜÇÜKER, çalışanların fikirlerine değer verir ve bu fikirleri ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır, elde ettiği verileri gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZIN İLKELERİ ;

Sosyal uygunluk politikası doğrultusunda insan kaynakları uygulamalarının sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek,
Çalışanlarına bilgi ve becerisine göre istihdam şartları ile yetiştirme ve geliştirme yönünden eşit imkanlar sağlamak,
Çalışanların başarılarını, sahip olduğu imkanlar ölçüsünde ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde teşvik etmek, ödüllendirmek, bilgi ve görgülerini artırma imkanları sağlamak
Çalışanların çalışma şevki ve hevesini geliştirici bir iş ortamı ile iyi beşeri ilişkiler kurulmasına gayret etmek ,
Çalışanları için güvenli ve huzurlu iş ortamı yaratmak için önlemler almak,
Çalışanların iş gelişimini, performansının değerlendirilmesini, mesleki uzmanlığının gelişimini ve başarılı personelinin kariyer planlamasını sağlayıcı, uygulayıcı önlemler almak,
Çalışanlarını ilgilendiren konulardan zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacı ile şirket içi iletişimi geliştirici önlemler almak,
Çalışmaya başlayacak yeni personelin verimli çalışmasını ve kısa sürede işe yönelmesini sağlayacak tedbirler almak,
Çalışanlarına dengeli bir iş yükü ve adil bir ücret ödemesini sağlayacak tedbirler almak,
Firmada takım halinde çalışmayı özendirici ve artırıcı tedbirler almak,

İŞ BAŞVURU FORMU

  Kişisel Bilgiler:
  Adı:

  Soyadı:

  Ev Adresi:

  Tel:

  Doğum Yeri :

  Doğum Tarihi:

  Askerlik Durumu:

  Medeni Hali:

  Çocuk Sayısı:

  Öğrenim Durumu:

  İş Deneyimi:
  Çalışılan Kuruluşun Adı ve Yeri :

  Görevi:

  Başlangıç Bitiş Tarihi :
  -
  Ayrılma Nedeni:

  Yabancı Dil:
  ingilizcealmancaruscafransızcaitalyancaispanyolcadiğer

  Başvurulan Pozisyon:

  Referanslar:
  Adı Soyadı:

  Açıklama: