SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Küçüker Tekstil, sahip olduğu birikim, insana saygı bilinci ile tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket etmeyi önemser. Bu çerçevede, Küçüker faaliyetleri; ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sorumluluk anlayışı içinde yürütülmekte ve toplumu geliştirmek öncelikleri arasında yer almaktadır.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:
1. Küçüker olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm alanlarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
2. İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin yaratılmasında en önemli unsur olduğunu düşünmekteyiz. Çalışanlarımızın, Küçüker üyesi olarak özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın özel hayatı ile iş hayatı arasındaki dengeyi sağlarken, kişisel gelişimi için gerekli çabayı da üstleniriz.
Şirket içinde; ırk, din, cinsiyet, yaş, siyasi düşünce, dil, fiziksel engel veya benzer nedenler gibi herhangi bir ayrımcılık yapılmasını kabul edemeyiz. İşbirliğini destekleyici ve çatışma ortamını engelleyen, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratarak farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin bir arada uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.
Küçüker olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim için çok değerlidir , çalışanlarımızın en üst düzeyde güvenliğini sağlamak ve korumak temel ilkemizdir.
3. Her türlü faaliyetimizin çevresel etkilerini, sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Biz, olumsuz çevresel etkileri yok edebilen ya da en az noktaya indirebilen gerekli tüm iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını uygulamak hedefimizdir.
4. Küçüker olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal ve toplumsal faaliyetlerde gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
5. Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, Küçüker’in sosyal sorumluluk standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımları uygular ve geliştiririz.
Bu yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir.