AR-GE

Küçüker Tekstil Ar-Ge Merkezi,
Küçüker Tekstil’in teknik ve teknolojik anlamda ilerlemesini sağlayacak, teknolojik ürünlerle gerek firmaya gerek ulusal ekonomiye katma değer sağlayacak; ticari değer yaratma, verimli iş süreçleri geliştirme ve tekstil sektöründe ulusal bilgi birikimini arttıracak bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla faaliyetler yürütecektir.
Küçüker Tekstil Ar-Ge Merkezi misyonumuz; tekstil alanında kendi sınıfında, çevreye duyarlılık, kalite, teknoloji, pazar payı ve ihracat etkinliğinde bir numara olmakken, vizyonumuz ise; üretiminin önemli bir kısmını ihraç eden, dış ülkelerde ortaklıklar kuran ve dünyaya teknoloji, kalifiye personel, kendine ait kavram, endüstriyel ve mühendislik tasarımları ile global anlamda Küçüker Tekstil Ar-Ge ve üretim üssü konumunda uluslararası bir şirket olmaktır.